Foro

Páginas : 1 ... 32 33 34 35 36 ... 42

#826 El 11-10-2021 à 04h27

Guardia Obsidiana
Altarf
Vanquished the Dahu
Altarf
...
Mensajes: 2 478

https://i.ibb.co/cDHFqWR/936838272.gif

If I had a world of my own, everything would be nonsense.
Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't.
And contrary wise, what is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?

~εïз~
En su huevo

¿La guardiana de abajo tiene un Hanajoō?
~εïз~

Who in the world am I? Ah, that's the great puzzle.

https://i.ibb.co/fQJyxzt/8364383.gif


https://i.ibb.co/bRGRDyk/sehun-f.gif

Desconectado

#827 El 11-10-2021 à 07h21

Guardia Absenta
Kittzune
Vanquished the Carcolh
Kittzune
...
Mensajes: 8 578

https://i.postimg.cc/cLc9T0M1/Dibujo.png
Dibujo hecho por @AbyDae> <
   
Nop :'c

¿La guardiana de abajo tiene
un Flubat?

> <


Desconectado

#828 El 11-10-2021 à 09h17

Guardia Sombra
ladynaty
Officer of the Guard
ladynaty
...
Mensajes: 1 340


https://i.postimg.cc/52jbH0st/5.gif

https://i.postimg.cc/q7bd4pXt/l21.gif
You are my first love, my only love… even if we’re reborn in another life,


┌──˚*̥♡────♡──♥──♡────♡*̥˚──┐


https://i.postimg.cc/htGTqf24/besuuuu.gif

★~{  Aún no, snif! snif! :'(  }~★

¿La guardiana de abajo tiene un Calunko?└──˚*̥♡────♡──♥──♡────♡*̥˚──┘

we’ll find each other… and then… We’ll fall in love again

https://i.postimg.cc/q7bd4pXt/l21.gif


Mil gracias por sus preciosos regalitos!!! @Firmita by CarlaDark
https://i.postimg.cc/nh2ffPFC/CarlaDark.gif

Desconectado

#829 El 13-10-2021 à 02h25

Guardia Sombra
Isabel
Vanquished the Dahu
Isabel
...
Mensajes: 2 517

https://i.imgur.com/rwb0NqY.png
∘◦❁◦∘
° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • °

❁──────── ❃•❃ ──────── ❁

Si ^^
¿La guardiana de abajo tiene un Flubat?


❁──────── ❃•❃ ──────── ❁

° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • °
∘◦❁◦∘


https://i.imgur.com/8d66rNF.png
By @Faylinn ♡

Conectado

#830 El 13-10-2021 à 17h27

Guardia Obsidiana
Juli1239
Soldier of the Guard
Juli1239
...
Mensajes: 529https://i.pinimg.com/564x/1e/1a/ba/1e1abab43703e04ae4fc373c74bf307a.jpg
╭───────────♡────────────╮

Noo
¿La guardiana de abajo tiene un Okanya?

╰───────────♡────────────╯
• *" ° '°. * • °•'* °*"'° • *"
https://i.ibb.co/FnrBDK8/Stamps-3.gif https://i.ibb.co/2FKwMMh/Stamps-4.gif https://i.ibb.co/jHQXqyX/Stamps-5.gif
• *" ° '°. * • °•'* °*"'° • *"
[/center


creditos a CarlaDark
https://i.postimg.cc/XYMYD1g4/Light.gif

Desconectado

#831 El 13-10-2021 à 22h26

Guardia Absenta
Magnifique
Soldier of the Guard
Magnifique
...
Mensajes: 465©AliceMCraven (DA)
https://64.media.tumblr.com/ee54d8cd1a93c5a4b5483a52c481663c/c9d16b93b9d6346b-18/s250x400/8d90f13c22a4c54de5b7712e16ba7139aa153ac0.png
─ (დ.) ❝Son grand souhait e x a u c était
magnifique, immortel;mais amant
დ  En su huevito >u< ♡
¿La guardia de abajo tiene un Voclaunn?

le remplissage m a n q u a i t toujours
son affection  c é l e s t e .

https://64.media.tumblr.com/d1082a2badf6bb58a41ff74ea4d16b46/129eb62d30664884-3f/s75x75_c1/7b987a77da6d64316bd209e02623a6e061323511.png


Desconectado

#832 El 14-10-2021 à 00h29

Guardia Sombra
Jossica
Vanquished a Chicken
Jossica
...
Mensajes: 852

https://orig00.deviantart.net/9591/f/2017/035/8/5/soft_clouds_by_sila__chan-daxvoav.gif

http://i.imgur.com/Q2KMrqw.jpg
https://orig00.deviantart.net/d5b2/f/2012/284/f/c/sweet_ness_heart_divider__1_by_gasara-d5hgnkr.gif


No, pero me gustaría eclosionarlo en algún futuro uvu

¿La guardiana de abajo tiene un Blobbiathan?


https://orig00.deviantart.net/8e7f/f/2012/284/4/f/sweet_ness_heart_divider__2_by_gasara-d5hgnrx.gif

https://orig00.deviantart.net/2a11/f/2016/277/1/b/pastel_galaxy___long_divider_by_thecandycoating-dajxzgw.gif


Pixel by @Sei - Firma by @Limy - Elementos en el post by Sila_chan, Gasara y thecandycoating (DA)

https://i.imgur.com/sbl2R0F.png
https://i.imgur.com/CsfSPGm.gifhttps://i.imgur.com/nHhp8IV.gifhttps://i.imgur.com/VeK1sCR.gifhttps://i.imgur.com/d0zC7mk.gif

Desconectado

#833 El 14-10-2021 à 04h02

Guardia Absenta
Kittzune
Vanquished the Carcolh
Kittzune
...
Mensajes: 8 578

https://i.postimg.cc/cLc9T0M1/Dibujo.png
Dibujo hecho por @AbyDae> <
   
Nop :<

¿La guardiana de abajo
tiene un Ornak?

> <


Desconectado

#834 El 15-10-2021 à 09h10

Guardia Absenta
Faylinn
Vanquished the Carcolh
Faylinn
...
Mensajes: 8 422

noup ;<
¿El familiar de la guardiana de abajo es un Perlifynn?


https://i.postimg.cc/Gh8mSP9J/Izula.png

Desconectado

#835 El 15-10-2021 à 09h42

Guardia Sombra
ladynaty
Officer of the Guard
ladynaty
...
Mensajes: 1 340


https://i.postimg.cc/52jbH0st/5.gif

https://i.postimg.cc/q7bd4pXt/l21.gif
You are my first love, my only love… even if we’re reborn in another life,


┌──˚*̥♡────♡──♥──♡────♡*̥˚──┐


https://i.postimg.cc/htGTqf24/besuuuu.gif

★~{  Nop!  }~★

¿El familiar de la guardiana de
abajo es un Mohmiau?└──˚*̥♡────♡──♥──♡────♡*̥˚──┘

we’ll find each other… and then… We’ll fall in love again

https://i.postimg.cc/q7bd4pXt/l21.gif


Mil gracias por sus preciosos regalitos!!! @Firmita by CarlaDark
https://i.postimg.cc/nh2ffPFC/CarlaDark.gif

Desconectado

#836 El 16-10-2021 à 18h17

Guardia Absenta
Faylinn
Vanquished the Carcolh
Faylinn
...
Mensajes: 8 422


ʚ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ☪ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ɞ
https://i.postimg.cc/3rjcq6JX/manigoldo3.png
ᴀᴜɴǫᴜᴇ ᴘᴀʀᴇᴢᴄᴀ ǫᴜᴇ ɴᴜᴇsᴛʀᴀs ᴠɪᴅᴀs sᴏɴ
ɪɴsɪɢɴɪғɪᴄᴀɴᴛᴇs, ᴛᴏᴅᴀs ғᴏʀᴍᴀɴ ᴘᴀʀᴛᴇ ᴅᴇʟ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴏ

- ⋆ -
❥; Nop u-u
¿El familiar de la guardiana de abajo es un Chestok?

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
sɪ ʟᴏɢʀᴀᴍᴏs ᴇɴᴛᴇɴᴅᴇʀʟᴏ ʏ ᴘᴏᴅᴇᴍᴏs sᴇɴᴛɪʀʟᴏ, ᴇɴᴛᴏɴᴄᴇs
ʟᴇ ᴅᴀᴍᴏs ᴜɴ sᴇɴᴛɪᴅᴏ ᴀ ʟᴀ ᴠɪᴅᴀ ᴄᴜᴀʟǫᴜɪᴇʀᴀ ǫᴜᴇ sᴇᴀ.

ʚ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ★ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ɞ


https://i.postimg.cc/Gh8mSP9J/Izula.png

Desconectado

#837 El 16-10-2021 à 21h02

Guardia Absenta
Magnifique
Soldier of the Guard
Magnifique
...
Mensajes: 465©AliceMCraven (DA)
https://64.media.tumblr.com/ee54d8cd1a93c5a4b5483a52c481663c/c9d16b93b9d6346b-18/s250x400/8d90f13c22a4c54de5b7712e16ba7139aa153ac0.png
─ (დ.) ❝Son grand souhait e x a u c était
magnifique, immortel;mais amant
დ Nop :'c
¿La guardiana de abajo tiene un Regarius?

le remplissage m a n q u a i t toujours
son affection  c é l e s t e .

https://64.media.tumblr.com/d1082a2badf6bb58a41ff74ea4d16b46/129eb62d30664884-3f/s75x75_c1/7b987a77da6d64316bd209e02623a6e061323511.png


Desconectado

#838 El 16-10-2021 à 23h46

Guardia Sombra
Jossica
Vanquished a Chicken
Jossica
...
Mensajes: 852

https://orig00.deviantart.net/9591/f/2017/035/8/5/soft_clouds_by_sila__chan-daxvoav.gif

http://i.imgur.com/Q2KMrqw.jpg
https://orig00.deviantart.net/d5b2/f/2012/284/f/c/sweet_ness_heart_divider__1_by_gasara-d5hgnkr.gif


¡Correcto! \^^/

¿La guardiana de abajo tiene un Fenrisulf?


https://orig00.deviantart.net/8e7f/f/2012/284/4/f/sweet_ness_heart_divider__2_by_gasara-d5hgnrx.gif

https://orig00.deviantart.net/2a11/f/2016/277/1/b/pastel_galaxy___long_divider_by_thecandycoating-dajxzgw.gif


Pixel by @Sei - Firma by @Limy - Elementos en el post by Sila_chan, Gasara y thecandycoating (DA)

https://i.imgur.com/sbl2R0F.png
https://i.imgur.com/CsfSPGm.gifhttps://i.imgur.com/nHhp8IV.gifhttps://i.imgur.com/VeK1sCR.gifhttps://i.imgur.com/d0zC7mk.gif

Desconectado

#839 El 17-10-2021 à 08h14

Guardia Absenta
Faylinn
Vanquished the Carcolh
Faylinn
...
Mensajes: 8 422


ʚ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ☪ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ɞ
https://i.postimg.cc/3rjcq6JX/manigoldo3.png
ᴀᴜɴǫᴜᴇ ᴘᴀʀᴇᴢᴄᴀ ǫᴜᴇ ɴᴜᴇsᴛʀᴀs ᴠɪᴅᴀs sᴏɴ
ɪɴsɪɢɴɪғɪᴄᴀɴᴛᴇs, ᴛᴏᴅᴀs ғᴏʀᴍᴀɴ ᴘᴀʀᴛᴇ ᴅᴇʟ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴏ

- ⋆ -
❥; Noup :<
¿El familiar de la guardiana de abajo es un Jeanylotte?

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
sɪ ʟᴏɢʀᴀᴍᴏs ᴇɴᴛᴇɴᴅᴇʀʟᴏ ʏ ᴘᴏᴅᴇᴍᴏs sᴇɴᴛɪʀʟᴏ, ᴇɴᴛᴏɴᴄᴇs
ʟᴇ ᴅᴀᴍᴏs ᴜɴ sᴇɴᴛɪᴅᴏ ᴀ ʟᴀ ᴠɪᴅᴀ ᴄᴜᴀʟǫᴜɪᴇʀᴀ ǫᴜᴇ sᴇᴀ.

ʚ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ★ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ɞ


https://i.postimg.cc/Gh8mSP9J/Izula.png

Desconectado

#840 El 17-10-2021 à 22h46

Guardia Absenta
Kittzune
Vanquished the Carcolh
Kittzune
...
Mensajes: 8 578

https://i.postimg.cc/cLc9T0M1/Dibujo.png
Dibujo hecho por @AbyDae> <
   
Nop :<

¿La guardiana de abajo
tiene un Zarali?

> <


Desconectado

#841 El 19-10-2021 à 18h29

Guardia Absenta
Kalaha
Mercenary of the Guard
Kalaha
...
Mensajes: 26 103

Nop

¿La guardiana de abajo tiene un Jipinku?


https://i.imgur.com/SswOoyW.gif https://i.imgur.com/FjsOeAA.jpghttps://i.imgur.com/FA9vA8h.gif
Stamps by @MaríaPiedad y @Atenea

Desconectado

#842 El 19-10-2021 à 18h36

Guardia Obsidiana
MaríaPiedad
Vanquished the Carcolh
MaríaPiedad
...
Mensajes: 9 294

https://i.imgur.com/3lcHejk.png
©Alseide

https://i.imgur.com/It2khdR.png

┏━━━━━•❃°•°•°•°❃•━━━━━┓

°❀•°✮ No ✮°•❀°
La guardiana de abajo
tiene un Zarali


┗━━━━━•❃°•°•°•°❃•━━━━━┛


https://i.imgur.com/It2khdR.png

https://i.imgur.com/h72iVix.gif


https://i.imgur.com/mI6aZLU.gif https://i.imgur.com/hwq27ZO.gif https://i.imgur.com/8o8PGea.gif https://i.imgur.com/OnJf0TY.gif https://i.imgur.com/QboMCLE.gif https://i.imgur.com/GpCXFWy.gif https://i.imgur.com/SLUq8BA.gifhttps://i.imgur.com/n0FDIuB.png
https://i.imgur.com/PI60yJG.gif

Desconectado

#843 El 19-10-2021 à 20h37

Guardia Obsidiana
Atenea
Unicorn Sidekick
Atenea
...
Mensajes: 327

┎╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼┒

https://i.imgur.com/rTS9PPG.gif

« Los límites son tres: el cielo, la imaginación y tú misma. »

▻ ──── ◅

No.
La guardiana de abajo tiene un Fenrisulfr

▻ ──── ◅
https://i.imgur.com/9SMIevl.gif
︸︸︸︸︸︸︸︸

┖╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼┚


https://i.imgur.com/GG8tkaH.gifhttps://i.imgur.com/mrSdWnq.gifhttps://i.imgur.com/vKysMC2.gifhttps://i.imgur.com/bpdziO4.gifhttps://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/222efd98-34bf-4817-81ab-ef28adf2c87f/dek1zhl-dee9ab85-90e7-41ef-a7f8-e9b823ce9cd5.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzIyMmVmZDk4LTM0YmYtNDgxNy04MWFiLWVmMjhhZGYyYzg3ZlwvZGVrMXpobC1kZWU5YWI4NS05MGU3LTQxZWYtYTdmOC1lOWI4MjNjZTljZDUuZ2lmIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.sp23PR88eFIj7wBbvtEIJvNnjbB_DKUT9fpZkKK_id0https://i.imgur.com/lK6q6IE.gifhttps://i.imgur.com/269C61D.gifhttps://i.imgur.com/v6t05wt.gifhttps://i.imgur.com/lY1sqnI.gifhttps://i.imgur.com/DCL2VEs.png

Desconectado

#844 El 19-10-2021 à 22h29

Guardia Obsidiana
MaríaPiedad
Vanquished the Carcolh
MaríaPiedad
...
Mensajes: 9 294

https://i.imgur.com/3lcHejk.png
©Alseide

https://i.imgur.com/It2khdR.png

┏━━━━━•❃°•°•°•°❃•━━━━━┓

°❀•°✮ Nop ✮°•❀°
La de abajo tiene un ooluray

┗━━━━━•❃°•°•°•°❃•━━━━━┛


https://i.imgur.com/It2khdR.png

https://i.imgur.com/h72iVix.gif


https://i.imgur.com/mI6aZLU.gif https://i.imgur.com/hwq27ZO.gif https://i.imgur.com/8o8PGea.gif https://i.imgur.com/OnJf0TY.gif https://i.imgur.com/QboMCLE.gif https://i.imgur.com/GpCXFWy.gif https://i.imgur.com/SLUq8BA.gifhttps://i.imgur.com/n0FDIuB.png
https://i.imgur.com/PI60yJG.gif

Desconectado

#845 El 19-10-2021 à 22h52

Guardia Sombra
Krystell
Vanquished the Dahu
Krystell
...
Mensajes: 2 494

https://i.imgur.com/QRANgqH.png

Negativo

¿La guardiana de abajo tiene un Scarlry?


https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/04c5eea2-9264-4569-8d83-03e0b1266222/dbp74mq-bc171c3b-5c43-433b-b481-a59142f4ca6a.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOiIsImlzcyI6InVybjphcHA6Iiwib2JqIjpbW3sicGF0aCI6IlwvZlwvMDRjNWVlYTItOTI2NC00NTY5LThkODMtMDNlMGIxMjY2MjIyXC9kYnA3NG1xLWJjMTcxYzNiLTVjNDMtNDMzYi1iNDgxLWE1OTE0MmY0Y2E2YS5naWYifV1dLCJhdWQiOlsidXJuOnNlcnZpY2U6ZmlsZS5kb3dubG9hZCJdfQ.Ky73QxQpbWp54xkDZkQnmDOqys6NLAsQLBdz5q19pdI
@Pastellilapsi en Deviant art


https://pa1.narvii.com/6447/6a6fccda576ea4571a22da18dee656d4927e5f3e_hq.gif

Desconectado

#846 El 20-10-2021 à 08h44

Guardia Obsidiana
Zuca
Vanquished the Dahu
Zuca
...
Mensajes: 2 478

https://i.postimg.cc/sxXDPTp4/Cab-ZF.png

https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/69c4cc35-f45c-46ea-821c-8219c6057c59/dalrdl8-9d3b26fe-9e14-4059-a335-3f2a507edb86.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiIvZi82OWM0Y2MzNS1mNDVjLTQ2ZWEtODIxYy04MjE5YzYwNTdjNTkvZGFscmRsOC05ZDNiMjZmZS05ZTE0LTQwNTktYTMzNS0zZjJhNTA3ZWRiODYuZ2lmIn1dXX0.m8Do6TsSochCnvkUkDd3Bs_zERk6kaQsVDktVSA7Kt4 Sí, en su... huevo (?)

¿La guardiana de abajo tiene un Ocemas? https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/69c4cc35-f45c-46ea-821c-8219c6057c59/dalrdl8-9d3b26fe-9e14-4059-a335-3f2a507edb86.gif?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiIvZi82OWM0Y2MzNS1mNDVjLTQ2ZWEtODIxYy04MjE5YzYwNTdjNTkvZGFscmRsOC05ZDNiMjZmZS05ZTE0LTQwNTktYTMzNS0zZjJhNTA3ZWRiODYuZ2lmIn1dXX0.m8Do6TsSochCnvkUkDd3Bs_zERk6kaQsVDktVSA7Kt4
https://i.postimg.cc/05cC8rjT/Aba-ZF.png


https://i.imgur.com/88orihv.gif

Desconectado

#847 El 20-10-2021 à 09h33

Guardia Obsidiana
MaríaPiedad
Vanquished the Carcolh
MaríaPiedad
...
Mensajes: 9 294

https://i.imgur.com/3lcHejk.png
©Alseide

https://i.imgur.com/It2khdR.png

┏━━━━━•❃°•°•°•°❃•━━━━━┓

°❀•°✮ En el huevo
La de abajo tiene un verdheleon
✮°•❀°

┗━━━━━•❃°•°•°•°❃•━━━━━┛


https://i.imgur.com/It2khdR.png

https://i.imgur.com/h72iVix.gif


https://i.imgur.com/mI6aZLU.gif https://i.imgur.com/hwq27ZO.gif https://i.imgur.com/8o8PGea.gif https://i.imgur.com/OnJf0TY.gif https://i.imgur.com/QboMCLE.gif https://i.imgur.com/GpCXFWy.gif https://i.imgur.com/SLUq8BA.gifhttps://i.imgur.com/n0FDIuB.png
https://i.imgur.com/PI60yJG.gif

Desconectado

#848 El 20-10-2021 à 10h56

Guardia Absenta
Kalaha
Mercenary of the Guard
Kalaha
...
Mensajes: 26 103

No

¿La guardiana tiene un purreku?


https://i.imgur.com/SswOoyW.gif https://i.imgur.com/FjsOeAA.jpghttps://i.imgur.com/FA9vA8h.gif
Stamps by @MaríaPiedad y @Atenea

Desconectado

#849 El 20-10-2021 à 17h28

Guardia Absenta
Nasrie
Soldier of the Guard
Nasrie
...
Mensajes: 638

https://i.ibb.co/w72cq6G/nasra-chibi-png-Valentina-1.png

No♥
La guardiana de abajo tiene un becola?


https://i.ibb.co/W3j6fsn/Whats-App-Image-2021-12-29-at-5-59-20-PM.jpg
https://i.ibb.co/bbR8gJZ/Whats-App-Image-2022-01-13-at-11-01-13-PM.jpg

Desconectado

#850 El 20-10-2021 à 23h04

Guardia Sombra
ladynaty
Officer of the Guard
ladynaty
...
Mensajes: 1 340


https://i.postimg.cc/7YdgbW7F/Izula1.png

https://i.postimg.cc/02bYks6G/Izula4.png
You are my first love, my only love… even if we’re reborn in another life,


https://i.postimg.cc/Vs79P6NL/Izula2.png
https://i.postimg.cc/ZnzLL4Fk/42.png

Sí, pero por ahora está en su huevito ^^
pues fue mi primer familiar *-*


★~{  ¿La guardiana de abajo tiene un Beriflore?  }~★

https://i.postimg.cc/7hQS3BRT/Izula3.png

we’ll find each other… and then… We’ll fall in love again

https://i.postimg.cc/02bYks6G/Izula4.png


Mil gracias por sus preciosos regalitos!!! @Firmita by CarlaDark
https://i.postimg.cc/nh2ffPFC/CarlaDark.gif

Desconectado

Páginas : 1 ... 32 33 34 35 36 ... 42