Foro

Páginas : 1 ... 204 205 206 207 208 ... 279

#5126 El 14-10-2021 à 13h14

Guardia Absenta
Kalaha
Naiad Sidekick
Kalaha
...
Mensajes: 31 862

3...


https://i.imgur.com/SswOoyW.gif https://i.imgur.com/FjsOeAA.jpghttps://i.imgur.com/FA9vA8h.gif
Stamps by @MaríaPiedad y @Atenea

Desconectado

#5127 El 14-10-2021 à 16h49

Guardia Sombra
Samanta007
Rookie
Samanta007
...
Mensajes: 79

Pose!
https://data.whicdn.com/images/358895986/superthumb.jpg


https://i.imgur.com/jLf4cui.png

Desconectado

#5128 El 14-10-2021 à 16h51

Guardia Absenta
Faylinn
Vanquished the Carcolh
Faylinn
...
Mensajes: 9 324

1


https://i.imgur.com/Blut9eT.png
créditos a Septiane

Desconectado

#5129 El 14-10-2021 à 16h53

Guardia Absenta
Kalaha
Naiad Sidekick
Kalaha
...
Mensajes: 31 862

2...


https://i.imgur.com/SswOoyW.gif https://i.imgur.com/FjsOeAA.jpghttps://i.imgur.com/FA9vA8h.gif
Stamps by @MaríaPiedad y @Atenea

Desconectado

#5130 El 14-10-2021 à 17h03

Guardia Absenta
Alseide
Companion Friend
Alseide
...
Mensajes: 3 758

3...


https://i.ibb.co/JHyG5B1/Alseide.gif

Desconectado

#5131 El 14-10-2021 à 17h07

Guardia Absenta
Faylinn
Vanquished the Carcolh
Faylinn
...
Mensajes: 9 324

¡Pose!


https://i.imgur.com/Blut9eT.png
créditos a Septiane

Desconectado

#5132 El 14-10-2021 à 17h15

Guardia Absenta
Alseide
Companion Friend
Alseide
...
Mensajes: 3 758

1...


https://i.ibb.co/JHyG5B1/Alseide.gif

Desconectado

#5133 El 14-10-2021 à 17h19

Guardia Absenta
Kalaha
Naiad Sidekick
Kalaha
...
Mensajes: 31 862

2...


https://i.imgur.com/SswOoyW.gif https://i.imgur.com/FjsOeAA.jpghttps://i.imgur.com/FA9vA8h.gif
Stamps by @MaríaPiedad y @Atenea

Desconectado

#5134 El 15-10-2021 à 09h44

Guardia Sombra
ladynaty
Soldier of the Guard
ladynaty
...
Mensajes: 1 839


https://i.postimg.cc/52jbH0st/5.gif

https://i.postimg.cc/q7bd4pXt/l21.gif
You are my first love, my only love… even if we’re reborn in another life,


┌──˚*̥♡────♡──♥──♡────♡*̥˚──┐


https://i.postimg.cc/htGTqf24/besuuuu.gif

★~{  3  }~★


└──˚*̥♡────♡──♥──♡────♡*̥˚──┘

we’ll find each other… and then… We’ll fall in love again

https://i.postimg.cc/q7bd4pXt/l21.gif


Mil gracias por sus bellos regalitos!!! Me encantan!!! ^^ @Miuxiya
https://i.postimg.cc/ncsFtcWQ/Miuxiya1.gif https://i.postimg.cc/44rrs86W/Miuxiya2.gif https://i.postimg.cc/7PCFvv2C/Miuxiya3.gif https://i.postimg.cc/NfmZM1bB/Miuxiya4.gif
https://i.postimg.cc/Y2FzNMd1/Miuxiya.png

Desconectado

#5135 El 16-10-2021 à 07h30

Guardia Absenta
Faylinn
Vanquished the Carcolh
Faylinn
...
Mensajes: 9 324

¡Pose!


https://i.imgur.com/Blut9eT.png
créditos a Septiane

Desconectado

#5136 El 16-10-2021 à 13h22

Guardia Absenta
Kalaha
Naiad Sidekick
Kalaha
...
Mensajes: 31 862

1...


https://i.imgur.com/SswOoyW.gif https://i.imgur.com/FjsOeAA.jpghttps://i.imgur.com/FA9vA8h.gif
Stamps by @MaríaPiedad y @Atenea

Desconectado

#5137 El 16-10-2021 à 15h03

Guardia Absenta
Alseide
Companion Friend
Alseide
...
Mensajes: 3 758

2...


https://i.ibb.co/JHyG5B1/Alseide.gif

Desconectado

#5138 El 16-10-2021 à 15h04

Guardia Absenta
Kalaha
Naiad Sidekick
Kalaha
...
Mensajes: 31 862

3...


https://i.imgur.com/SswOoyW.gif https://i.imgur.com/FjsOeAA.jpghttps://i.imgur.com/FA9vA8h.gif
Stamps by @MaríaPiedad y @Atenea

Desconectado

#5139 El 16-10-2021 à 16h41

Guardia Absenta
Kittzune
Vanquished the Carcolh
Kittzune
...
Mensajes: 8 716

https://i.postimg.cc/cLc9T0M1/Dibujo.png
Dibujo hecho por @AbyDae> <
   

Pose ^^> <


Desconectado

#5140 El 16-10-2021 à 17h13

Guardia Absenta
Faylinn
Vanquished the Carcolh
Faylinn
...
Mensajes: 9 324

1


https://i.imgur.com/Blut9eT.png
créditos a Septiane

Desconectado

#5141 El 16-10-2021 à 17h20

Guardia Absenta
Alseide
Companion Friend
Alseide
...
Mensajes: 3 758

2


https://i.ibb.co/JHyG5B1/Alseide.gif

Desconectado

#5142 El 16-10-2021 à 17h21

Guardia Absenta
Kalaha
Naiad Sidekick
Kalaha
...
Mensajes: 31 862

3...


https://i.imgur.com/SswOoyW.gif https://i.imgur.com/FjsOeAA.jpghttps://i.imgur.com/FA9vA8h.gif
Stamps by @MaríaPiedad y @Atenea

Desconectado

#5143 El 16-10-2021 à 17h28

Guardia Absenta
Faylinn
Vanquished the Carcolh
Faylinn
...
Mensajes: 9 324

¡Pose!

Última modificación realizada por Faylinn (El 16-10-2021 à 17h29)


https://i.imgur.com/Blut9eT.png
créditos a Septiane

Desconectado

#5144 El 16-10-2021 à 18h25

Guardia Absenta
Kalaha
Naiad Sidekick
Kalaha
...
Mensajes: 31 862

1...


https://i.imgur.com/SswOoyW.gif https://i.imgur.com/FjsOeAA.jpghttps://i.imgur.com/FA9vA8h.gif
Stamps by @MaríaPiedad y @Atenea

Desconectado

#5145 El 17-10-2021 à 02h16

Guardia Absenta
Faylinn
Vanquished the Carcolh
Faylinn
...
Mensajes: 9 324


ʚ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ☪ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ɞ
https://i.postimg.cc/3rjcq6JX/manigoldo3.png
ᴀᴜɴǫᴜᴇ ᴘᴀʀᴇᴢᴄᴀ ǫᴜᴇ ɴᴜᴇsᴛʀᴀs ᴠɪᴅᴀs sᴏɴ
ɪɴsɪɢɴɪғɪᴄᴀɴᴛᴇs, ᴛᴏᴅᴀs ғᴏʀᴍᴀɴ ᴘᴀʀᴛᴇ ᴅᴇʟ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴏ

- ⋆ -
❥; 2

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
sɪ ʟᴏɢʀᴀᴍᴏs ᴇɴᴛᴇɴᴅᴇʀʟᴏ ʏ ᴘᴏᴅᴇᴍᴏs sᴇɴᴛɪʀʟᴏ, ᴇɴᴛᴏɴᴄᴇs
ʟᴇ ᴅᴀᴍᴏs ᴜɴ sᴇɴᴛɪᴅᴏ ᴀ ʟᴀ ᴠɪᴅᴀ ᴄᴜᴀʟǫᴜɪᴇʀᴀ ǫᴜᴇ sᴇᴀ.

ʚ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ★ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ɞ


https://i.imgur.com/Blut9eT.png
créditos a Septiane

Desconectado

#5146 El 17-10-2021 à 02h19

Guardia Sombra
Dayanne
Companion Friend
Dayanne
...
Mensajes: 3 434

https://64.media.tumblr.com/6f613694a81a49b740d5444f3bf5d6b8/540f0921f0b228b7-cd/s400x600/d83d170d8a3b647aeb98c78882919806d58b90e9.gifv
♪♫ I want to wake up
from this bad dream. ♫♪
https://64.media.tumblr.com/f02912d9f4b0787c813f601b838d2ce2/540f0921f0b228b7-63/s540x810/b4a26ec9c395a99126a4521c8591b5acec8701e1.png
3...
https://64.media.tumblr.com/79c1cc666a85d190573c12217cb7839c/540f0921f0b228b7-68/s540x810/5633b45501f3076384e1155a87873966413436f0.png


"It doesn't matter if this love is like a curse"
https://c.tenor.com/w7RMFKqruPMAAAAd/jujutsu-kaise-movie.gif

Desconectado

#5147 El 17-10-2021 à 02h49

Guardia Absenta
Faylinn
Vanquished the Carcolh
Faylinn
...
Mensajes: 9 324


ʚ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ☪ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ɞ
https://i.postimg.cc/3rjcq6JX/manigoldo3.png
ᴀᴜɴǫᴜᴇ ᴘᴀʀᴇᴢᴄᴀ ǫᴜᴇ ɴᴜᴇsᴛʀᴀs ᴠɪᴅᴀs sᴏɴ
ɪɴsɪɢɴɪғɪᴄᴀɴᴛᴇs, ᴛᴏᴅᴀs ғᴏʀᴍᴀɴ ᴘᴀʀᴛᴇ ᴅᴇʟ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴏ

- ⋆ -
❥; ¡Pose!

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
sɪ ʟᴏɢʀᴀᴍᴏs ᴇɴᴛᴇɴᴅᴇʀʟᴏ ʏ ᴘᴏᴅᴇᴍᴏs sᴇɴᴛɪʀʟᴏ, ᴇɴᴛᴏɴᴄᴇs
ʟᴇ ᴅᴀᴍᴏs ᴜɴ sᴇɴᴛɪᴅᴏ ᴀ ʟᴀ ᴠɪᴅᴀ ᴄᴜᴀʟǫᴜɪᴇʀᴀ ǫᴜᴇ sᴇᴀ.

ʚ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ★ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ɞ


https://i.imgur.com/Blut9eT.png
créditos a Septiane

Desconectado

#5148 El 17-10-2021 à 02h53

Guardia Absenta
Kalaha
Naiad Sidekick
Kalaha
...
Mensajes: 31 862

1...


https://i.imgur.com/SswOoyW.gif https://i.imgur.com/FjsOeAA.jpghttps://i.imgur.com/FA9vA8h.gif
Stamps by @MaríaPiedad y @Atenea

Desconectado

#5149 El 17-10-2021 à 04h04

Guardia Sombra
Dayanne
Companion Friend
Dayanne
...
Mensajes: 3 434

https://64.media.tumblr.com/6f613694a81a49b740d5444f3bf5d6b8/540f0921f0b228b7-cd/s400x600/d83d170d8a3b647aeb98c78882919806d58b90e9.gifv
♪♫ I want to wake up
from this bad dream. ♫♪
https://64.media.tumblr.com/f02912d9f4b0787c813f601b838d2ce2/540f0921f0b228b7-63/s540x810/b4a26ec9c395a99126a4521c8591b5acec8701e1.png
2...
https://64.media.tumblr.com/79c1cc666a85d190573c12217cb7839c/540f0921f0b228b7-68/s540x810/5633b45501f3076384e1155a87873966413436f0.png


"It doesn't matter if this love is like a curse"
https://c.tenor.com/w7RMFKqruPMAAAAd/jujutsu-kaise-movie.gif

Desconectado

#5150 El 17-10-2021 à 04h08

Guardia Absenta
Kalaha
Naiad Sidekick
Kalaha
...
Mensajes: 31 862

3...


https://i.imgur.com/SswOoyW.gif https://i.imgur.com/FjsOeAA.jpghttps://i.imgur.com/FA9vA8h.gif
Stamps by @MaríaPiedad y @Atenea

Desconectado

Páginas : 1 ... 204 205 206 207 208 ... 279